-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฟุตบอลเชียงราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฟุตบอลเชียงราย

รหัสโรงเรียน : 57200248

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 463/3 พหลโยธิน หมู่ที่ 1 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฟุตบอลเชียงราย

-- advertisement --