-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูเก็ตการดนตรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูเก็ตการดนตรี

รหัสโรงเรียน : 83200025

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 2/99 มนตรี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-222333

แฟกซ์ : 076-214584

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูเก็ตการดนตรี

-- advertisement --