-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศิลปครูเทพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิลปครูเทพ

รหัสโรงเรียน : 50200276

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 79 อารักษ์ พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053,277,788,053,272,500

แฟกซ์ : 053278686

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิลปครูเทพ

-- advertisement --