-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศิลปป้องกันตัวนครพิงค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิลปป้องกันตัวนครพิงค์

รหัสโรงเรียน : 50200278

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 108 เชียงใหม่-ลำปาง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053,410,623,053,410,000

แฟกซ์ : 053218670

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิลปป้องกันตัวนครพิงค์

-- advertisement --