โลโก้โรงเรียนศิลปะพิมพ์ศิลป์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิลปะพิมพ์ศิลป์

รหัสโรงเรียน : 56200078

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 200 หมู่ที่ 1 หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิลปะพิมพ์ศิลป์