-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศิลปะและการกีฬายุทธพิชัยยุทธกีฬา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิลปะและการกีฬายุทธพิชัยยุทธกีฬา

รหัสโรงเรียน : 13200121

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 94 หมู่ที่ 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้นGF วิภาวดี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 02-9580011 ต่อ1120

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิลปะและการกีฬายุทธพิชัยยุทธกีฬา

-- advertisement --