โลโก้โรงเรียนอารีย์นาฏศิลป์ สีลม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอารีย์นาฏศิลป์ สีลม

รหัสโรงเรียน : 10202513

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 191 ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ห้อง 442-443 สีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-2313291

แฟกซ์ : 02-2313291,02-2313292

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอารีย์นาฏศิลป์ สีลม