-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุษาการแสดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุษาการแสดง

รหัสโรงเรียน : 24200075

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 123/6-7 หมู่ที่ 1 หมู่ที่บ้านอัจฉรา ลิขิตทรัพย์ ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-818019

แฟกซ์ : 038-818019

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุษาการแสดง

-- advertisement --