โลโก้โรงเรียนสร้างเสริมภาษาและอัจฉริยภาพเด็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสร้างเสริมภาษาและอัจฉริยภาพเด็ก

รหัสโรงเรียน : 10203665

ประเภท : โรงเรียนสร้างเสริมทักษะชีวิต

ที่อยู่ : 64/98-99 หมู่ที่ 6 อาคาร The Crystal โซน A ชั้น 2 ห้อง 207 ประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสร้างเสริมภาษาและอัจฉริยภาพเด็ก