-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระนวนคอมพิวเตอร์และกวดวิชา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระนวนคอมพิวเตอร์และกวดวิชา

รหัสโรงเรียน : 40200194

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 528/73 หมู่ที่ 10 หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043252811

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระนวนคอมพิวเตอร์และกวดวิชา

-- advertisement --