-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกรุงเทพศิลปวัฒนธรรมและภาษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกรุงเทพศิลปวัฒนธรรมและภาษา

รหัสโรงเรียน : 10202367

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 6 ซอยลาดพร้าว 69 ลาดพร้าว วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-9330729

แฟกซ์ : 02-9330728

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกรุงเทพศิลปวัฒนธรรมและภาษา

-- advertisement --