-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 57200124

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 1 วาวี แม่สรวย เชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 053-760144

แฟกซ์ : 053760124

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกวงฟูวิทยาคม

-- advertisement --