-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการบินกรุงเทพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการบินกรุงเทพ

รหัสโรงเรียน : 10204522

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : อาคารดรงเก็บอากาศยานหมายเลข 4414 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เลขที่ 222 หมุ่ที่ 10 วิภาวดรังสิต สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการบินกรุงเทพ

-- advertisement --