-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการศึกษาสัตยาไส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการศึกษาสัตยาไส

รหัสโรงเรียน : 16200071

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 99/1 หมู่ที่ 2 สุรนารายณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ : 081-8431926

แฟกซ์ : 036-2587679

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการศึกษาสัตยาไส

-- advertisement --