-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกิตติภูมิพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกิตติภูมิพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 56200002

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 213 หมู่ที่ 3 พะเยา-เชียงคำ บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 56120

โทรศัพท์ : 054-491571

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกิตติภูมิพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

-- advertisement --