-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจำนงพิมพ์ดีด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจำนงพิมพ์ดีด

รหัสโรงเรียน : 54200026

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 6 ตรอก 2 ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054511217

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจำนงพิมพ์ดีด

-- advertisement --