-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจินตศึกษาสีลม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจินตศึกษาสีลม

รหัสโรงเรียน : 10201222

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 37/2 พิพัฒน์เพลส ชั้น 2 ซอยพิพัฒน์ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-6366200

แฟกซ์ : 02-6366202

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจินตศึกษาสีลม

-- advertisement --