-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจิระพัฒนคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจิระพัฒนคอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 40200202

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 529 หมู่ที่ 4 หลักเมือง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043291554

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจิระพัฒนคอมพิวเตอร์

-- advertisement --