-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนช่างฝีมือสยาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนช่างฝีมือสยาม

รหัสโรงเรียน : 10202148

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 1/1-19/70 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนช่างฝีมือสยาม

-- advertisement --