-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนญาภารักษ์การบริบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนญาภารักษ์การบริบาล

รหัสโรงเรียน : 10200119

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 36/17 ซอย 31/3 เพชรเกษม บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-8688640

แฟกซ์ : 02-8687557

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนญาภารักษ์การบริบาล

-- advertisement --