-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอกรักสอนภาษาและคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอกรักสอนภาษาและคอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 40200019

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 959/7 มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 06-6356245

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอกรักสอนภาษาและคอมพิวเตอร์

-- advertisement --