-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทศวรรษ-2000คอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทศวรรษ-2000คอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 40200125

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 71/46-7 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 04322456

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทศวรรษ-2000คอมพิวเตอร์

-- advertisement --