โลโก้โรงเรียนทุ่งสางการบริบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งสางการบริบาล

รหัสโรงเรียน : 80200030

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 18-20 ผดุงราษฎร์ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งสางการบริบาล