-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธัญญารักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธัญญารักษ์

รหัสโรงเรียน : 50200315

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 147/1 หมู่ที่ 8 เชียงใหม่-ฮอด มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์ : 053-829050

แฟกซ์ : 053-829050

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธัญญารักษ์

-- advertisement --