โลโก้โรงเรียนนครลำพูนการบริบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนครลำพูนการบริบาล

รหัสโรงเรียน : 51200060

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 192/47-52 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนครลำพูนการบริบาล