โลโก้โรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย

รหัสโรงเรียน : 10201305

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 28 ซอยโรงเรียนคลองจำเจียก สมาคมแพทย์ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-5081238

แฟกซ์ : 02-5081228

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย