-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนวีภาพคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนวีภาพคอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 24200060

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 128 ศุภกิจ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-816595

แฟกซ์ : 038-817494

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนวีภาพคอมพิวเตอร์

-- advertisement --