-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนักเดินเรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนักเดินเรือ

รหัสโรงเรียน : 10203590

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 26/144,26/147 ซอยคลังมนตรี ประชาชื่น จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 08-98165021

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนักเดินเรือ

-- advertisement --