โลโก้โรงเรียนนิติพรภาษาและคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิติพรภาษาและคอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 52200055

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 373/2-3 ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054224284

แฟกซ์ : 054225789

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิติพรภาษาและคอมพิวเตอร์