โลโก้โรงเรียนบัณฑิตศึกษาการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบัณฑิตศึกษาการบัญชีและบริหารธุรกิจ

รหัสโรงเรียน : 50200026

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 26/1 ซอย 7 สิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-824111

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบัณฑิตศึกษาการบัญชีและบริหารธุรกิจ