-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบัวเลียมพิมพ์ดีด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบัวเลียมพิมพ์ดีด

รหัสโรงเรียน : 57200111

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 25 หมู่ที่ 9 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270

โทรศัพท์ : 053918407

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบัวเลียมพิมพ์ดีด

-- advertisement --