โลโก้โรงเรียนบางกอกนวดแผนไทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางกอกนวดแผนไทย

รหัสโรงเรียน : 10200840

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : อาคาร 2 ชั้น เลขที่ 1148 ซอยพัฒนาการ 30 พัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02317015

แฟกซ์ : 023139086

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางกอกนวดแผนไทย