-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางนาพิมพ์ดีด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางนาพิมพ์ดีด

รหัสโรงเรียน : 10202396

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 2956 สุขุมวิท บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 02-3930161

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางนาพิมพ์ดีด

-- advertisement --