-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุญดีคอมพิวเตอร์และวิชาการ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุญดีคอมพิวเตอร์และวิชาการ

รหัสโรงเรียน : 40200018

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 7 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-448188

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุญดีคอมพิวเตอร์และวิชาการ

-- advertisement --