-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเด็กไทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเด็กไทย

รหัสโรงเรียน : 10202393

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 48/33 ซอยอาชวาคม หทัยราษฎร์ สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 02-9067198

แฟกซ์ : 02-9067244

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเด็กไทย

-- advertisement --