-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปทุมเวชบริบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปทุมเวชบริบาล

รหัสโรงเรียน : 41200084

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 219/2 อุดร-หนองคาย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042221171

แฟกซ์ : 0324696

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปทุมเวชบริบาล

-- advertisement --