-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิชชาพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิชชาพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 50200040

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 11 นิมมานเหมินท์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-894555,053222177

แฟกซ์ : 053-895217

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิชชาพัฒน์

-- advertisement --