-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิพัฒน์พิมพ์ดีด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิพัฒน์พิมพ์ดีด

รหัสโรงเรียน : 10201267

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 3/1129 ซอยโชคดี 2 พหลโยธิน อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 086-5662573

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิพัฒน์พิมพ์ดีด

-- advertisement --