-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิมายบริบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิมายบริบาล

รหัสโรงเรียน : 30200226

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 554/4-5 หมู่ที่ 14 พิมาย – ชุมพวง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิมายบริบาล

-- advertisement --