-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฟื้นฟูภาษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฟื้นฟูภาษา

รหัสโรงเรียน : 10201233

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 1016 ศรีเฟื่องฟุ้ง ชั้น 7 พระราม4 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-6338308

แฟกซ์ : 02-6338309

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฟื้นฟูภาษา

-- advertisement --