-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภัสสฤญธ์บริรักษ์ขอนแก่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภัสสฤญธ์บริรักษ์ขอนแก่น

รหัสโรงเรียน : 40200294

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 35 . กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภัสสฤญธ์บริรักษ์ขอนแก่น

-- advertisement --