โลโก้โรงเรียนภาษาพาสนุกราชบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภาษาพาสนุกราชบุรี

รหัสโรงเรียน : 70200071

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 265/4 ยุติธรรม หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-315025

แฟกซ์ : 032-315025

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภาษาพาสนุกราชบุรี