โลโก้โรงเรียนภาษาสิริวิมล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภาษาสิริวิมล

รหัสโรงเรียน : 10203459

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 22 อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยสมคิด เพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-2551215

แฟกซ์ : 02-2551216

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภาษาสิริวิมล