-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศิริโยนพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิริโยนพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

รหัสโรงเรียน : 57200089

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 11 บ้านแก่ นเหนือเฮียงของ-บ้านแก่น ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053918153

แฟกซ์ : 053918152

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิริโยนพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

-- advertisement --