-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศิวะพิมพ์ดีด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิวะพิมพ์ดีด

รหัสโรงเรียน : 90200248

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 300/19-20 ซอยตรงข้ามหอนาฬิกา เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-230233

แฟกซ์ : 074238041

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิวะพิมพ์ดีด

-- advertisement --