-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศูนย์สอนภาษาอังกฤษพัทลุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศูนย์สอนภาษาอังกฤษพัทลุง

รหัสโรงเรียน : 93200047

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 86/4-5 ซอย 1 พัฒนา ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074612028

แฟกซ์ : 074612028

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศูนย์สอนภาษาอังกฤษพัทลุง

-- advertisement --