โลโก้โรงเรียนศูนย์เรียนภาษาอังกฤษเมืองแก่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศูนย์เรียนภาษาอังกฤษเมืองแก่น

รหัสโรงเรียน : 40200005

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 670/46 ซอยชัชวาล กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043341199

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศูนย์เรียนภาษาอังกฤษเมืองแก่น