โลโก้โรงเรียนสยามช่างวิทยุโทรทัศน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสยามช่างวิทยุโทรทัศน์

รหัสโรงเรียน : 10201319

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 3 ซอยพุฒตาล (เสรีไทย 3) เสรีไทย คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3771361

แฟกซ์ : 02-7331900

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสยามช่างวิทยุโทรทัศน์