-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสอนตัดเสื้อกรสยาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนตัดเสื้อกรสยาม

รหัสโรงเรียน : 10201462

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 2078-80 พระราม 6 วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-2144219, 02-2143658

แฟกซ์ : 02-2144684

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนตัดเสื้อกรสยาม

-- advertisement --