-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสอนทำอาหารไทยถวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนทำอาหารไทยถวาย

รหัสโรงเรียน : 83200139

ประเภท : โรงเรียนสอนวิชาชีพ

ที่อยู่ : 15-ม.ค. ลากูน เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนทำอาหารไทยถวาย

-- advertisement --